Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) radi pružanja boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Više informacija o tome možete pronaći u našoj Politici o zaštiti privatnosti. Ukoliko se slažete sa spremanjem kolačića na vaše računalo odaberite SLAŽEM SE

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Obavijest o jednostavnoj nabavi

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA

K A M E N I C A

Kamenica 35 H

Tel/fax: 042/701 -107

E mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Klasa: 361-08/20-01/1

Ur.broj:2186-120-11-20-8

 

Kamenica, 28. srpnja 2020.

-zainteresiranim gospodarskim subjektima-

Predmet: Obavijesti o jednostavnoj nabavi

Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica, Kamenica 35 h, 42250 Lepoglava, OIB: 37757206587 sukladno I. Izmjenama i dopuni plana nabave za 2020. godinu, a temeljem Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave provodi postupak jednostavne nabave za radove (pre)asfaltiranje igrališta škole.

Podaci o naručitelju

Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica

Kamenica 35h, 42250 Lepoglava

OIB: 37757206587

Telefon: 042/ 701-107

E mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

IBAN HR 5823600001102721322, Zagrebačka banka

Služba/osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima

Mateja Škvarić, tajnica škole

Kamenica 35h, 42250 Lepoglava

Broj telefona: 042/701-107

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predmet nabave

Predmet nabave su radovi na asfaltiranju dječjeg igrališta Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica. Radovi uključuju pripremne radove (rezanje asfalta na mjestu spoja nove i postojeće asfaltne konstrukcije), zemljane radove – donji postroj (rekonstrukciju bankina oko igrališta od drobljenog kamenog materijala) i gornji postroj (popravak linijskih i plošnih pukotina, čišćenje asfaltne konstrukcije, izgradnja, dobava i ugradnja asfaltbetona, a sve sukladno važećoj zakonskoj regulativi i pravilima struke, a na temelju troškovnika.

Ukoliko želite sudjelovati u postupku jednostavne nabave, molimo Vas da pisani Zahtjev za dostavu Poziva dostavite na gore navedenu adresu e-pošte najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponude.

U zahtjevu navedite način dostave (e-mailom, poštom) i točnu adresu na koju želite da Vam se Poziv na dostavu ponude dostavi.

Rok za dostavu ponuda je 7. kolovoz 2020. do 12:00 sati.

Unaprijed se zahvaljujemo.

Stručno povjerenstvo naručitelja

Ispis