24
Svi
2012
Pitanja iz povijesti za 6. razred PDF Ispis E-mail
Autor Emina   


ŠESTI RAZRED

 1. Tko je bio
  najmoćniji franački vladar?
 2. Karakteristike umjetnosti predromanike!
 3. Što su minijature?
 4. Koja je bila uloga misionara?
 5. Najpoznatiji misionari među Slavenima?
 6. Koje godine i zašto je došlo do Crkvenog raskola?
 7. Kako se Crkva podijelila? (Navedi prijestolnice i poglavare!)
 8. Kada je osnovana prva zajednica redovnika? (Tko jeosnovao i navedi geslo po kojem su živjeli!)
 9. Što je feudalizam?
 10. Kako su slobodni seljaci postajali kmetovi?
 11. Koje su bile obveze kmetova?
 12. Što je feud?
 13. Objasni tropoljni sustav obrade zemlje!
 14. Kako zovemo udruženja obrtnika?
 15. Koji gradovi postaju najjači trgovački gradovi srednjeg vijeka?
 16. Koja je razlika između naturalnog i robno-novčanog gospodarstva?
 17. Čime su se bavili trubaduri?
 18. Tko nam daje povijesne izvore o doseljenju Hrvata? (Navedi djelo!)
 19. U kojem stoljeću Hrvati doseljavaju na novo područje?
 20. Što legenda kaže tko ih je doveo?
 21. Koga su Hrvati zatekli u novoj domovini?
 22. Tko je utjecao na razvoj starohrvatske kulture i pismenosti?
 23. Navedi dva dokaza pokrštavanja Hrvata!
 24. Napiši  zasluge hrvatskih knezova:Ljudevit Posavski

Borna

Trpimir

Domagoj

Branimir

 1. Tko se
  spominje kao prvi hrvatski kralj (godina!)
 2. Kada su i
  zašto održani Crkveni sabori u Splitu?
 3. Za vrijeme
  kojeg vladara je nastala Bašćanska ploča?
 4. Gdje je pronađena?
 5. Zašto dolazi
  do borbi za prijestolje nakon Zvonimirove smrti?
 6. Koja
  dinastija dolazi na hrvatsko prijestolje?
 7. Kojim
  dokumentom nastaje Ugarsko-hrvatsko kraljevstvo?
 8. Objasni
  personalnu uniju!
 9. Prvi kralj
  Ugarsko-hrvatskog kraljevstva!
 10. Napiši ime posljednjeg
  hrvatskog kralja koji je poginuo na Gvozdu!
 11. Kako zovemo
  umjetnost starohrvatske baštine koja obilježava stare crkve, namještaj?
 12. Je li ta
  umjetnost izvorna Hrvatska? Objasni!
 13. Koja tri
  pisma se koriste na području Hrvatske?
 14. Objasni što
  su komune!
 15. Koji hrvatski
  grad dobiva status grada-republike?
 16. Koja bolest
  se krije iza imena crna smrt?
 17. Imenuj prve
  prosjačke redove i objasni njihovu ulogu u društvu!
 18. Objasni:
  nahodišta, leprozorije i hospicije!
 19. Gdje je
  osnovano prvo sveučilište u Europi, a gdje u Hrvatskoj?
 20. Navedi
  karakteristike romanike i gotike!
 21. Što je
  katapult?
 22. Tko je
  utemeljio Islam?
 23. Tko je
  vrhovni bog Islama? Sveta knjiga?
 24. Što je
  hidžra?
 25. Koje izume su
  Arapi donijeli u Europu? Objasni Arapske
  brojke
  ?
 26. Križarski
  ratovi: uzrok i posljedice!
 27. Koliko je
  bilo križarskih ratova?
 28. Koji su važni
  za Hrvatsku i zašto?
 29. Navedi
  crkveno-viteške redove nastale kao posljedica križarskih ratova!
 30. Kada je i s
  kojom namjerom Andrija II. izdao Zlatnu bulu?
 31. S kojim
  ciljem je Bela IV. izdao Zlatnu bulu?
 32. Najpoznatiji
  velikaški rodovi u Hrvatskoj? ( Navedi mjesto od kuda potječu te kamo šire
  svoje posjede!)
 33. Koja
  dinastija zamjenjuje Arpadoviće na hrvatskom prijestolju?
 34. Što je značio
  Zadarski mir za Hrvatsku?(Godina!)
 35. Za koliko
  dukata je Dalmacija prodana Veneciji 1409.g.?
 36. Koji bosanski
  ban dopušta slobodnu trgovinu Dubrovniku?
 37. Što je
  omogućilo Dubrovniku da dobije status republike?
 38. Navedi prvi
  zakonik pisan hrvatskim jezikom i glagoljicom!
 39. Za vrijeme
  kojeg vladara je Bosna bila na vrhuncu svoje moći?
 40. Tko je zauzeo
  Bosnu i oduzeo njoj samostalnost?
 41. Koja vjera je
  prevladavala u Bosni prije dolaska Turaka?
 42. Što je misal
  i napiši najpoznatiji srednjovjekovni bosanski misal?
 43. Kako zovemo
  nadgrobne spomenike u Bosni?
 44. Gdje se
  pojavljuje humanizam i koga stavlja u središte svega?
 45. Tko je i kada
  izumio tiskarski stroj?
 46. Obilježja
  renesanse!
 47. Velika
  geografska otkrića: uzrok i posljedice!
 48. Tko je i kada
  otkrio Ameriku?
 49. Po kojem je
  istraživaču dobila ime i zašto?
 50. Što su
  karavele ?
 51. Tko je prvi
  oplovio svijet?
 52. Koje
  civilizacije su Europljani uništili na novom kontinentu?
 53. Kako zovemo
  španjolske osvajače koji su uništavali indijanska plemena?
 54. Tko je
  ujedinio turska plemena u jedinstvenu državu?
 55. Najmoćniji
  sultan Osmanlijskog Carstva!
 56. Zašto je
  važna bitka na Mohačkom polju?
 57. Koja
  dinastija dolazi na hrvatsko-ugarsko prijestolje nakon izboru u Cetinu?
 58. Koja bitka je
  prekretnica u ratovanju s Turcima i zašto?
 59. Tko se
  proslavio u obrani Sigeta 1566.g.?
 60. Što je vojna
  krajina?
 61. Koje
  stanovništvo naseljava opustošena hrvatska područja?
 62. Objasni pojam
  islamizacije!
 63. Tko su
  uskoci, a tko hajduci?
 64. Tko je i
  zašto osnovao Svetu ligu?
 65. Uzrok i
  posljedice reformacije?
 66. Tko su
  protestanti i tko ih je predvodio?
 67. Koji je cilj
  Isusovaca?
 68. Što je
  apsolutizam?
 69. Objasni
  razliku apsolutne i parlamentarne monarhije!
 70. Navedi
  najpoznatijeg apsolutističkog vladara i simbol njegove raskoši (dvorac)!


 
Massage