Pravilnik, obrasci, izvješća

Što se smatra informacijom?

Sukladno članku 5. stavku 3. Zakona, informacija je svaki podatak koji Škola posjeduje u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj gotovoj i postojećoj informaciji, i ne predstavlja nužnost Škole da ulaže dodatni trud u povezivanje, tumačenje, odnosno stvaranje informacije.

 O pravu na pristup informacijama više pročitajte OVDJE.


U Narodnim novinama broj 83/2014 od 11. srpnja objavljen je Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Člankom 8. navedenog Pravilnika propisano je da će svrhu olakšavanja pristupa informacijama i ponovne uporabe informacija Povjerenik za informiranje objaviti na svojoj internetskoj stranici obrasce koji su sastavni dio Pravilnika.

Obrasci iz Pravilnika ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija:

Upisnik Zahtjev za pristup informacijama Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
word word word word

  1. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih matrijalnih troškova i troškova dostave (1)
  2. Kriteriji zaodređivanje visine naknade stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave (2) 

 


Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu 

pdf

 Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

pdf

 


Plan savjetovanja s javnošću 2017.

 

Ispis E-mail