Kriteriji za sufinanciranje školske kuhinje

 

Poštovani roditelji,


temeljem članka 117. stavak 1. i 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine" broj 157/13) i članka 22. Statuta Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije» broj 6/13, 20/13 i 33/13 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 15. sjednici održanoj 23.12. 2014. godine, donijelo je Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2015. godinu.

Programom socijalne skrbi osigurava se i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženim pojedincima i obitelji, nezaposlenima, bolesnima i nemoćnima, djeci i mladima, građanima starije životne dobi te drugim osobama koje same ili uz pomoć članova obitelji zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti ne mogu iste zadovoljiti pa se tako u tom programu nalazi sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama s propisanim kriterijima koje donosimo u privitku.

pdf


Također, u školskoj 2015./2016. godini Škola je u projektu Unaprjeđenje kvalitete života djece iz socijalno ugroženih obitelji u školama Varaždinske županije koji je ostvaren u suradnji Varaždinske županije i Društva Crvenog križa Varaždinske županije. Projekt sufinancira 50% cijenu obroka, a drugih 50 % sufinancira Grad Lepoglava čime je osiguran besplatan obrok učenicima iz socijalno ugroženih obitelji.


 Školske 2016./2017. godine 41 učenik naše škole ostvaruje pravo financiranja školskog obroka od strane Zaklade "Hrvatska za djecu". Projekt je ostvaren u suradnji Varaždinske županije  i Zaklade.  Projekt financira 100% cijenu obroka. Učenici kojima se financira prehrana od strane Zaklade ne mogu koristiti sredstva sufinanciranje koje osigurava Grad (i obrnuto).

 

Ispis E-mail