Školski odbor

Članovi Školskog odbora:

  1. Ivan Štefek - predstavnik zaposlenika (predsjednik Odbora)
  2. Ankica Sambolec - predstavnik Učiteljskog vijeća 
  3. Draženka Vresk - predstavnica Učiteljskog vijeća (PŠ Žarovnica)
  4. Ines Gerbus Barbir - predstavnik Vijeća roditelja (zamjenik)
  5. Tamara Oreški - predstavnik osnivača
  6. Antonija Kranjčec- predstavnik osnivača
  7. Ana Bartolec - predstavnica osnivača

2016./2017. i 2017./2018.

Ispis E-mail