Planovi/procedure/nabava/izvještaji

Bilješke 2016. Godišnji obračun 2016. Donacije 2017.    

pdf 

pdf 

pdfDonacija (1) 

pdf Donacija TMT d.o.o. (alat ta Tehničku kulturu) =9 104,53 kn (2)

 

 

 

 

 

Bilješke uz financijske izvještaje 2015.

word

Izvještaj o rashodima 2015.

excel 

   

Plan nabave 2015.

excel

Financijski plan 2015.  

word

   
Procedura stvaranja ugovornih obveza 2014. Procedura zaprimanja i kontrola računa 2014.    

pdf 

   pdf

 

   
       

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica  kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.

pdfObavijest o nepostojanju sukoba interesa

Ispis E-mail