Poziv na testiranje -pomoćnik/ca u nastavi

OBAVIJESTPovjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto pomoćnika/ca u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju tijekom nastavne godine 2022./2023. u sklopu projekta „Zajedno možemo“ na određeno i nepuno radno vrijeme- 1 izvršitelj- poziva kandidate koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu i zadovoljavaju formalne uvjete natječaja na razgovor koji će se održati  31.05.2023. (srijeda) u 13:00 sati. 

pdfPoziv na vrednovanje- pomoćnik/ca u nastavi

 

Ispis E-mail

Poziv na testiranje za učitelja/icu hrvatskog jezika

Povjerenstvo je utvrdilo da razgovoru (intevjuu) za radno mjesto učitelj/ica hrvatskog jezika na određeno i puno radno vrijeme, ukupno 40 sati tjedno mogu pristupiti kandidati koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja sukladno odredbi članka 105. st. 6. točka a) Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20,151/22), dalje u tekstu: Zakon.

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati (prema abecednom redu prezimena):
1. L. I.
2. R.T.
3. Z. A.

pdfPoziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata-učitelj/ica hrvatskog jezika

 

Ispis E-mail

Testiranje za učitelja/icu TZK

1465892598obavijestPovjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture na neodređeno i nepuno radno vrijeme, ukupno 31 sat tjedno mogu pristupiti sljedeći kandidati koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja (prema abecednom redu prezimena)

1. G. D.

2. H. I.

3. L. G.

4. M. L.

5. P. S.

Kandidati iz točke I. pozivaju se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja za radno mjesto za koje su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu, koje će se, nakon provjere identiteta kandidata i uvodnih napomena, održati dana 23. veljače 2023. godine (četvrtak) u 09:00 sati u Osnovnoj školi Ivana Rangera Kamenica.

Više informacija Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata - učitelj-ica tjelesne i zdravstvene kulture

Ispis E-mail