Pravilnik, obrasci, izvješća

ŠTO SE SMATRA INFORMACIJOM?

Sukladno članku 5. stavku 3. Zakona, informacija je svaki podatak koji Škola posjeduje u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj gotovoj i postojećoj informaciji, i ne predstavlja nužnost Škole da ulaže dodatni trud u povezivanje, tumačenje, odnosno stvaranje informacije.

O pravu na pristup informacijama više pročitajte OVDJE.

Postupak i obrasce za pristup informacijama pronađite OVDJE.


OSTVARITE PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Upisnik Zahtjev za pristup informacijama Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
word word word word

  1. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih matrijalnih troškova i troškova dostave (1)
  2. Kriteriji zaodređivanje visine naknade stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave (2)

 SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje s javnošću mora trajati u pravilu 30 dana, a provodi se objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

O provedenom savjetovanju tijela su dužna objaviti izvješće, a  planirana savjetovanja najaviti objavom  godišnjeg plana savjetovanja.

Građani mogu podnijeti predstavku Povjereniku za informiranje ako uoče nepravilnosti u provedbi savjetovanja ili izostanak savjetovanja za akte za koje su morala biti provedena.


 

IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZPPI

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu 

pdf

 Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

pdf

   Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

pdf

 Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu 

pdf

 Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

pdf

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

pdf

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

pdf

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

pdf

Ispis E-mail