Statut škole

STATUT je temeljni dokument svake ustanove koji uređuje njeno osnivanje, obveze osnivača, djelovanje, svrhu, ciljeve... Iz njega su izvedeni manji dokumenti. Statut kao dokument je glomazan, pun članaka, sav je nekako "pravnički" pa ga zbog toga ljudi ne vole čitati. Za pripravnike je obavezan kod polaganja državnog ispita. 

pdf

 

Statut Osnovne škole Ivana Rangera, Kamenica od 12. ožujka 2020.


Izmjene  statuta, lipanj 2021.

pdfIzmjene statuta OS Kamenica


Statut Osnovne škole Ivana Rangera, Kamenica od 7. srpnja 2021. - pročišćeni tekst

(ovjereni primjerak nalazi se u tajništvu škole)

 

pdf

Ispis E-mail