Predmetna nastava

Prema čl.3 Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi od 27. rujna 2010. (NN 112/2010.) škola objavljuje Kriterije praćenja i ocjenjivanja po svim nastavnim predmetima. 

Unutar svakog područja obrazovni ciljevi razvrstani su u kategorije koje predstavljaju RAZINE ZNANJA poredane hijerarhijski na temelju težine ili složenosti.

Nivoi napredovanja u učenju i rastu u težini od najjednostavnijih i najkonkretnijih do sve složenijih i apstraktnijih (učenik čija je izvedba na višoj razini znanja demonstrira korištenje složenijih misaonih operacija - Bloomova taksonomija.

 

bloom

 

 

Kriteriji vrednovanja-predmetna nastava 

pdf

 

Načini, postupci i elementi vrednovanja u nastavi engleskog jezika u osnovnoj školi (3.a)

pdf

Načini, postupci i elementi vrednovanja u nastavi engleskog jezika u osnovnoj školi (7.a i 8.a)

pdf

Ispis E-mail